Akud ja tarvikud rohkem kui 100 000 erinevale seadmele!

 • Kiire, lihtne ja turvaline
 • Juba 18 aastat akude ja adapterite spetsialist nr 1
 • Üle 1.000.000 kliendi

Küsimusi? Kirjutage aadressil: info@BatteryUpgrade.ee

Privaatsuspoliitika

BraunOni B.V., asukohaga Freddy van Riemsdijkweg 6a 5657 EE Eindhovenis, Madalmaades, on vastutav isikuandmete töötlemise eest vastavalt käesolevale privaatsusavaldusele.

Kontaktandmed:
BraunOni B.V.
Freddy van Riemsdijkweg 6a
5657 EE Eindhovenis
The Netherlands

Isikuandmed, mida me töötleme

BraunOni B.V. töötleb teie isikuandmeid, kuna kasutate meie teenuseid ja/või seetõttu, et esitate need meile ise.

Allpool on ülevaade töödeldavatest isikuandmetest:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Andmed aadressi kohta
 • Telefoninumber
 • E-maili aadress
 • IP-aadress

Spetsiaalsed ja/või tundlikud isikuandmed, mida me töötleme

Meie veebisaidi ja/või teenuse eesmärk ei ole koguda andmeid veebisaitide külastajate kohta, kes on nooremad kui 16-aastased, välja arvatud juhul, kui neil on vanemate või eestkostjate luba. Siiski ei saa me kontrollida, kas külastaja on vanem kui 16. Me kutsume vanemaid end kaasama oma laste veebipõhistesse tegevustesse, et vältida laste andmete kogumist ilma vanemate nõusolekuta. Kui olete veendunud, et oleme ilma loata kogunud alaealise isikuandmeid, võtke meiega ühendust aadressil info@BatteryUpgrade.ee ja kustutame selle teabe.

Millisel eesmärgil ja millisel alusel töötleme isikuandmeid

BraunOni B.V. töötleb teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

Lepingulised eesmärgid:

 • Teie makse töötlemiseks
 • Teiega e-maili või telefoni teel ühenduse võtmiseks, juhul kui see on vajalik meie teenuse kasutamiseks
 • Teile kaupade ja teenuste tarnimiseks
 • Tagastuste töötlemiseks

Õiguspärastel eesmärkidel:

 • Tagasiside ja kliendi rahulolu uuringuteks

Või kui olete andnud meile loa:

 • Saata meie uudiskirja
 • Paigaldada küpsiseid (cookies)

BraunOni B.V. töötleb ka isikuandmeid, kui me oleme seaduslikult kohustatud seda tegema, näiteks teavet, mida me vajame maksuhalduritele või pettusekahtluse korral

Automatiseeritud otsuste tegemine

BraunOni B.V. ei võta automatiseeritud töötlemisele tuginedes vastu otsuseid küsimustes, mis võiksid tuua kaasa inimestele (olulisi) tagajärgi. Need on arvutiprogrammide või -süsteemide otsused ilma inimese (näiteks BraunOni B.V. töötaja) sekkumiseta.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame

BraunOni B.V. ei salvesta teie isikuandmeid kauem, kui on rangelt vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks teie andmeid kogutakse. Kasutame järgmisi isikuandmete (kategooriate) säilitamistähtaegu:

(Kategooria) Isikuandmed
Säilitamise aeg
Põhjus
Isiklikud andmed ja aadress
7 aastat
Oleme kohustatud neid isikuandmeid säilitama, et täita maksuametile seadusega ette nähtud kohustusi.
E-maili aadress
3 aastat
Me salvestame teie e-posti aadressi, et saaksime garantiikohustusi töödelda. Kui olete tellinud meie uudiskirja, säilitame teie e-posti aadressi, kuni olete oma nõusoleku tagasi võtnud.
IP-aadress
1 aasta
IP-aadressi kasutatakse ainult pettuste vältimiseks.


Isikuandmete jagamine kolmandate isikutega

BraunOni B.V. jagab teie isikuandmeid mitmesuguste kolmandate osapooltega, kui see on lepingu täitmiseks vajalik (näiteks tarnijad) ja juriidiliste kohustuste täitmiseks (maksuhaldurid). Samaväärse turvalisuse ja andmete konfidentsiaalsuse tagamiseks sõlmime eraldi andmete töötlemise lepingud ettevõttetega, mis töötlevad teie andmeid meie käsul. BraunOni B.V. jääb nende töötlemise eest vastutama. BraunOni B.V. annab ka teie isikuandmeid teistele kolmandatele isikutele. Teeme seda ainult teie selgesõnalise loaga.

Küpsiste kasutamine

Paljudel lehtedel kasutame küpsiseid, et suurendada meie veebisaidi atraktiivsust ja võimaldada teatud funktsioonide nõuetekohast kasutamist. See hõlmab teie seadmesse salvestatud väikeste tekstifailide kasutamist, mis salvestavad konkreetseid seadeid ja andmeid teie brauseri ja meie süsteemi vahelise andmevahetuse kohta. Mõned küpsised, mida me kasutame, kustutatakse brauseri seansi lõpus, st kui teie brauser on suletud (nn seansiküpsised). Teised küpsised jäävad seadmesse ja võimaldavad meil järgmisel külastusel teie brauserit tuvastada (püsivad küpsised).

Küpsised ei sisalda mingeid isikuandmeid ja seetõttu ei ole neid võimalik kasutajatega kokku viia. Küpsis-tehnoloogia põhineb ainult anonüümsetel andmetel, nt selle veebisaidi kohta, mis viib teid meie kaupluseni, milliseid lehti te meie veebisaidil vaatate jne.

Võite oma brauserit niimoodi konfigureerida, et saate alati teate, kui teie arvutisse küpsiseid asetatakse, ja võite üksikjuhtudel otsustada, kas soovite neid vastu võtta. Saate keelduda küpsiste kasutamisest teatud juhtudel või üleüldse (üksikasjalikud juhised seadistusvalikute kohta brauseris on toodud allpool). Kui keeldute mis tahes küpsistest, võib see meie veebisaidi funktsionaalsust teie jaoks kahjustada.

Allpool on toodud teabe küpsiste kohta, mida me kasutame, samuti kuidas teie brauserit nende osas kohandada.

1. Vajalikud küpsised
Need küpsised on vajalikud, et saaksite meie veebisaiti kasutada. See hõlmab näiteks küpsised, mis võimaldavad teil sisse logida kliendipiirkonda või lisada tooteid oma ostukorvi.

2. Analüütilised / jõudlust käsitlevad küpsised
Need küpsised võimaldavad koguda anonüümselt andmeid kasutaja käitumise kohta meie veebisaidil. Analüüsime neid näiteks selleks, et parandada meie veebisaidi funktsionaalsust ning et soovitada tooteid, mis võivad teile huvi pakkuda.

3. Funktsionaalsust puudutavad küpsised
Neid küpsiseid kasutatakse meie veebisaidi teatud funktsioonide jaoks, nt selleks, et parandada veebisaidil navigeerimist või pakkuda kohandatud ja asjakohast teavet (nt teie huvidele vastavaid reklaame).

4. Suunatud küpsised
Need küpsised salvestavad teavet veebisaidi külastuse, eelnevalt vaadatud lehtede ja klõpsatud linkide kohta. Me kasutame seda teavet meie veebisaidi ja kuvatud reklaamide kohandamiseks teie huvidega.

5. Kolmanda osapoole küpsised
Mõne meie reklaamipakkuja küpsised aitavad muuta veebipõhise pakkumise ja meie veebisaidi teile atraktiivsemaks. Seetõttu salvestatakse meie veebisaidil meie partnerite küpsised teie kõvakettale. Need on ajutised küpsised ja need kustutatakse automaatselt pärast kindlat ajavahemikku. Meie partnerite küpsised ei kogu samuti isikuandmeid. Kasutajatunnuse all kohutakse ainult anonüümseid andmeid. Neid pseudonüümeeritud andmeid ei seostata teie isikuandmetega ühelgi hetkel.

Kuidas ma saan oma brauseris küpsiste seadeid muuta
Igal brauseril on erinevad küpsiste seadete haldamise eeskirjad. Brauseri eeskirjad on toodud brauseri menüüs Abi ning seal on selgitatud, kuidas saate oma küpsiste seadeid muuta. Kui soovite teada, kuidas oma brauseris seadeid muuta, leiate info allolevatelt linkidelt.

Microsoft Edge™ https://privacy.microsoft.com/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Apple Safari™ https://support.apple.com/kb/ph21411

Google Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647

Mozilla Firefox™ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Google Analyticsi kasutamine veebianalüüsiks
Sellel veebisaidil kasutatakse Google Inc. (www.google.com) pakutavat veebianalüüsi teenust Google (Universal) Analytics. Google (Universal) Analytics kasutab meetodeid, mis võimaldavad teie veebisaidi kasutamist analüüsida näiteks läbi küpsiste, st teie arvutisse salvestatud tekstifailide. Meie veebisaidi kasutamise kohta loodud teave edastatakse tavaliselt Google'i serverisse USAs ja salvestatakse seal. IP-aadressi muutmise aktiveerimine meie veebisaidil põhjustab IP-aadressi lühenemise enne andmevahetust Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Ainult erandlikel juhtudel kantakse kogu IP-aadress Google'i serverisse USA-sse ja lühendatakse seal. Teie brauserilt Google Analyticsile ülekantud anonüümset IP-aadressi ei ühendata teiste Google'isse sisestatud andmetega.

Võite takistada Google'i poolt küpsistega ja teie veebisaidi (sh teie IP-aadressi) abil saadud andmete ülekandmist ning selliste andmete edasist töötlemist Google poolt, laadides alla ja installides järgmise brauseri plugina: http://tools. google.com/dlpage/gaoptout


Vaadake, parandage või eemaldage andmeid

Teil on õigus oma isikuandmeid vaadata, parandada või kustutada. Lisaks sellele on teil õigus oma andmete töötlemise nõusolek tühistada või BraunOni B.V. poolt teie isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid esitada. Teil on ka õigus andmete teisaldatavusele. See tähendab, et võite esitada meile taotluse oma isikliku teabe edastamiseks elektroonilises failis teile või teie poolt määratud organisatsioonile.

Lisaks võite saata oma isikuandmete kontrollimise, parandamise, eemaldamise või edastamise taotluse, nõusoleku tühistamise taotluse või oma isikuandmete töötlemise vastuväite aadressil info@BatteryUpgrade.ee

Veendumaks, et teie juurdepääsu taotlus on tehtud teie enda poolt, palume teil saata oma isikut tõendava dokumendi koopia. Koopias peab olema välja toodud teie passipilt, MRZ (masinloetav tsoon, passi allservas olevad numbrid), passi number ja isikukood. See on teie privaatsuse kaitse huvides. Vastame teie päringule nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt nelja nädala jooksul.

BraunOni B.V. et teil on võimalus esitada kaebus riiklikule järelevalveasutusele.

Kuidas me isikuandmeid kaitseme

BraunOni B.V. võitab teie andmete kaitsmist tõsiselt ja rakenda asjakohaseid meetmeid, et vältida väärkasutust, kaotust, volitamata juurdepääsu, soovimatut avalikustamist ja volitamata muutmist. Kui teil on tunne, et teie andmed ei ole turvalised või kui on märke kuritarvitamise kohta, võtke ühendust meie klienditeenindusega aadressil info@BatteryUpgrade.ee

Valige lihtsalt toode või kategooria

Arvustused

Kadri Alliksaar hindas meid:
(5/5)
Toode:
Duracell 12x AAA patarei
Üldine:
Väga mugav võimalus tellida tooteid kodust lahkumata.
Loe teiste klientide hinnanguid
 • Kiire, lihtne ja turvaline
 • Juba 18 aastat akude ja adapterite spetsialist nr 1
 • Üle 1.000.000 kliendi

Küsimusi? Kirjutage aadressil: info@BatteryUpgrade.ee

Kasutame küpsiseid sisu ja reklaamide isikupärastamiseks, sotsiaalmeedia funktsioonide pakkumiseks ja veebiliikluse analüüsimiseks. Jagame teavet meie saidi kasutamise kohta ka meie sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüüsipartneritega, kes võivad seda kombineerida muu teabega, mille olete neile edastanud või mida on kogutud teie teenusekasutamise kohta. Nõustute meie küpsistega, kui jätkate meie veebisaidi kasutamist. Loe rohkem.