$

Business

Kasutustingimused

Allpool on toodud BraunOni B.V. üldised kasutustingimused. BatteryUpgrade.ee on BraunOni B.V. osa. Nagu kinnitab punkt 1.4, võib BraunOni B.V. neid tingimusi igal ajal muuta.

1. Üldine
1.1 BraunOni tähendab selles dokumendis ettevõtet BraunOni B.V. , registreeritud KvK-s (Hollandi Kaubanduskoda) aadressil Eindhoven, Holland numbriga 08129450.
1.2 Need tingimused kehtivad mõningate mööndustega kõigis õiguslikes suhetes, kus BraunOni tegutseb toodete vahendajana.
1.3 BraunOni ei aktsepteeri ühtki teise osapoole (edaspidi: kliendi) mööndust tehtavatele tellimustele.
1.4 BraunOni jätab endale õiguse muuta neid tingimusi igal ajal. Klient nõustub, et BraunOni võib tingimusi muuta ja kohustub järgima muudetud tingimusi. Eriti oluliste muudatuste korral teavitab BraunOni oma kasutajaid e-posti teel, saates neile muudetud tingimused.

2. Maksed
2.1 Klient sooritab makseid pangaülekande, krediitkaardi, iDeali või Paypali kaudu.

3. Hinnad
3.1 Kõigi hindadega puhul võib ette tulla sisestamisvigu.
3.2 Äriklientidele ei kehti käibemaks. Äritehingute puhul pannakse kaup teele Hollandist. Euroopa ärikliendid, kellel on kehtiv käibemaksunumber, välja arvatud kliendid Hollandis, ei pea käibemaksu maksma, kuna tegu on ühendusesisese käibega. Hollandi ärikliendid peavad maksma ka käibemaksu.
3.3 Kõik toodud hinnad on ilma saatmiskuludeta, juhul kui neid rakendatakse.
3.4 Kui BraunOni teeb pakkumise, ei sisalda see kohustust, kui just kirjalikult ei ole teisiti sedastatud. Pakkumisi tehakse vastavalt toodete kättesaadavusele. BraunOni jätab endale õiguse kokkuleppe tühistada.

4. Tarne
4.1 BraunOni ei garanteeri kõigi toodete kättesaadavust. Kui toote varud on otsas, teavitatakse sellest klienti, kellele makstakse tasutud summa tagasi.
4.2 Toode toimetatakse kohale pärast seda, kui BraunOni on kätte saanud vastava rahaülekande. Kui võimalik, toimub kohaletoimetamine 5 tööpäeva jooksul pärast makse tasumist.
4.3 BraunOni võib toote saata kohale mitmes osas. Sel juhul tekkivate lisakulude eest tasub BraunOni.
4.4 BraunOni saadab tooteid kohale tavaposti- või kulleriteenuse kaudu, olenevalt toodete lähte- ja sihtkohast. BraunOni võib kohaletoimetamismeetodit muuta sellest teavitamata, kui sellest saab kasu klient või BraunOni Kui klient nõuab teavet kohaletoimetamisviisi kohta, peab ta seda küsima klienditoelt enne tellimuse kinnitamist.

5. Vastutus
5.1 BraunOni ei vastuta toodete ostust ja/või kasutamisest tekkida võivate kahjustuste eest.
5.2 Punktis 4.2 toodud ajavahemik on soovituslik ja ei ole lõpptähtaeg. BraunOni ei vastuta kunagi selle tähtaja ületamisest tekkida võivate kahjustuste eest.
5.3 Kui toode on kohale toimetatud ebatäielikult, või kui seda ei toimetatagi kohale, annab BraunOni kliendile 90 päeva, mille jooksul klient võib esitada kirjaliku kaebuse.

6. Väljavahetamine
6.1 Toodet võib välja vahetada ainult siis, kui see tagastatakse oma algsel kujul ja see on tagasi BraunOni valduses 30 päeva jooksul pärast kohaletoimetamist.
6.2 Väljavahetamisega seotud kulud (näiteks transpordikulud) tasub klient.
6.3 Transpordikulusid täpsustada saab kohalik postiteenistus. Klient vastutab sobiva postiteenuse valimise eest, et toimetada toode kohale vastavalt kohalike seaduste ja muude õigusaktidega.

7. Transpordikulud
7.1 BraunOni hindab transpordikulusid iga tellimuse puhul eraldi. Kulud olenevad kohaletoimetamise viisist. Kuludega on võimalik tutvuda ostukorvis.
7.2 BraunOni jätab endale õiguse nõuda väljastpoolt Euroopa Liitu tulevatele tellimustele kindlustust. Klient võib sellest loobuda, kui BraunOni saab sellest kohe kirjalikult teada. Sel juhul toimub automaatselt tühistamine vastavalt punktile 10.1.
7.3 Klient vastutab kohaletoimetamisega seotud kulude eest, sealhulgas lisanduvate postikulude või impordikulude eest.

8. Garantii
8.1 Kohe pärast kauba kohaletoimetamist peab klient kontrollima, kas sellel on vigu. BraunOni kirjalik teavitamine vigadest on vajalik. Kui BraunOni ei saa viie päeva jooksul kätte kliendi kaebusi, eeldatakse, et klient nõstub kohaletoimetatud kauba seisukorraga ja kõik õigused garantiile kaovad.
8.2 BraunOni pakub eksklusiivset garantiid tarnele. See garantii lõpetab kehtivuse kohaletoimetatud kauba ebasobiva kasutamise puhul.
8.3 Ebasobivast kasutamisest tingitud tootevead ei lähe garantii puhul arvesse.

9. Kahjustused
9.1 BraunOni vastutab ainult nende kahjustuste eest, mida on põhjustanud sihilik halb või hooletu käitumine, või asjaolud, mis vastavalt seadusele on BraunOni vastutada.
9.2 Järgnevad asjaolud ei ole kunagi BraunOni vastutada: streik, tööliste vallandamine, haigus, impordi-, ekspordi- või transpordikeeld, transpordiprobleemid, oma kohustusi täitmata jätvad allhankijad, tootmisvead jne.

10. Tellimuse tühistamine
10.1 Kliendil on õigus 30 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist tellimus tühistada. Selle aja jooksul peab BraunOni kliendilt saama teavituse tühistamise kohta. Pärast seda, kui BraunOni on toote tagastamise kinnitanud, tohib seda tagastada ainult oma algses (avamata) olekus. BraunOni teeb tagasimakse 30 päeva jooksul pärast tagastatud toote kohalejõudmist. See on vastavuses Hollandi kaugtehingute seadusega, nagu sedastab 'Wet Koop op Afstand, Burgerlijk Wetboek art. 7:46'
10.2 Kui punktis 4.2 toodud tähtaeg on ületatud rohkem kui kaks nädalat, võib klient tellimuse tühistada tasuta. Siiski peab klient tühistamisest alati kirjalikult teada andma.

Saaja: BraunOni B.V., Luchthavenweg 81 - 139A, 5657 EA Eindhoven, Holland:
Käesolevaga annan teada, et loobun oma ostulepingust järgeva kauba puhul.
Tellimiskuupäev / kättesaamiskuupäev:
Kliendi nimi:
Kliendi aadress:
Kliendi allkiri (vajalik ainult siis, kui see ankeet antakse üle paberil):
Kuupäev:

11. Allahindlus püsiklientidele
11.1 BraunOni võib muuta oma allahindlust puudutavaid põhimõtteid.
11.2 Allahindlust antakse ainult konkreetse kampaania korras. See toimub pärast makse sooritamist ja toote kohaletoimetamist.
11.3 Tulevaste tellimuste puhul võib lubatud allahindlusest keelduda, kui tellimus tühistatakse ja toode saadetakse tagasi.
11.4 BraunOni jätab endale õiguse mitte lubada konkreetsetele isikutele või firmadele allahindlust.
11.5 Kui allahindluse number saab (osaliselt) avalikuks või seda kasutatakse väljaspool sõprade konteksti, võib rakendada punkte 11.3 ja 11.4.

12. Andmete salastatus ja turvalisus
12.1 Klientide andmeid ei jagata ühegi kolmanda osapoolega. Ainsa erandina vahetatakse klientide andmeid online-maksete teenusepakkujatega, et makseid oleks võimalik kinnitada.
12.2 Klientide andmed sisestatakse alati SSL-ühenduse kaudu.

13. Privaatsus
13.1 Kolmandad osapooled, sealhulgas Google, levitavad internetis meie reklaami. Kolmandad osapooled, sealhulgas Google, kasutavad küpsiseid, mis põhinevad veebikasutaja varasematel külastustel meie kodulehele. Kasutajad võivad Google'i küpsised välja lülitada, külastades Google'i reklaami blokeerimise lehte.
13.2 Et pakkuda külastajatele dünaamilist reklaami, kasutame me Google küpsiseid. Kasutajad võivad Google küpsised välja lülitada, külastades Google küpsiste väljalülitamise lehte.
Täpsemat infot küpsiste kasutamise ja BatteryUpgrade.ee privaatsuspoliitika kohta võib leida meie [[privacypolicy]].


Kasutustingimuste puhul võib ette tulla tõlkevigu. Seaduslikult on kehtivad hollandi- (Algemene Voorwaarden) ja inglisekeelne (Terms & Conditions) versioon.

Kasutame küpsiseid sisu ja reklaamide isikupärastamiseks, sotsiaalmeedia funktsioonide pakkumiseks ja veebiliikluse analüüsimiseks. Jagame teavet meie saidi kasutamise kohta ka meie sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüüsipartneritega, kes võivad seda kombineerida muu teabega, mille olete neile edastanud või mida on kogutud teie teenusekasutamise kohta. Nõustute meie küpsistega, kui jätkate meie veebisaidi kasutamist. Loe rohkem.

Nõustun
X